13/07/2024

Privacy Policy

Privacy Policy คือ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ ufabetvalueum3.com โดยผู้ให้บริการได้กำหนดนโยบายในแต่ละข้อ เพื่อที่จะเป็นมาตรฐานในการให้บริการในรูปแบบแนวทางเดียวกัน โดยสมาชิกใหม่ และ สมาชิกเก่าจะต้องทำความเข้าใจให้ละเอียด เพราะมันจะมีผลดีและผลเสียต่อการเป็นสมาชิกของท่านเอง หากละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทางผู้ให้บริการเว็บ ufabetvalueum3.com จะถอดถอนการเป็นสมาชิกของท่านทันที

Privacy Policy

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเว็บไซต์ ufabetvalueum3.com จะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นความลับ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูล โดยที่จะไม่รั่วไหลออกนอกเว็บไซต์

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

การสมัครสมาชิกในครั้งแรก ผู้ใช้บริการใหม่จะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ชื่อ-นามสกุล , เบอร์โทรศัพท์ , เลขที่บัญชีธนาคาร

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

การเข้าใช้บริการกับทางเว็บในครั้งต่อไป จะเข้าใช้งานได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นกว่าครั้งแรก ระบบคุกกี้จะทำการจดจำรหัสผ่านในการเข้าใช้บริการได้ทันที

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อเสนอแนะที่ได้รวบรวมมาจากสมาชิก เราจะนำมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเว็บให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในทุก ๆ ส่วนของการให้บริการ การตลาด , ข้อมูลข่าวสาร

 • การแชร์ข้อมูล

ทางเว็บไซต์ของเราจะไม่ส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อมูลในส่วนนี้ให้กับบุคคลที่สามอย่างแน่นอน โดยเราจะเว้นแต่ในกรณีทางกฎหมายเท่านั้น

 • การจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวจะถูกจัดเก็บตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์ โดยจะมีระบบรักษาความปลอดภัยควบคุมดูแลตลอดเวลา

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ทางเว็บไซต์จะปฏิเสธในการให้บริการแก่สมาชิกที่อายุไม่ครบ 18 ปี หากระบบทำการตรวจพบเจอ ทางทีมงานจะยกเลิกการเป็นสมาชิกของเว็บโดยทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

สมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยสามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ที่ contact@ufabetvalueum3.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ทุกเวลา โดยการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ จะทำการประกาศให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้า สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บ ufabetvalueum3.com

 • การติดต่อเรา

ท่านใดที่มีปัญหาติดขัดในการใช้บริการ หรือ อยากที่จะพูดคุยกับผู้ให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง contact@ufabetvalueum3.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวจะเป็นภาษาไทยโดยทั้งหมด สามารถนำไปแปลเป็นภาษาอื่น ๆ ได้ แต่เวอร์ชันพื้นฐานในการให้บริการจะยังคงเป็นภาษาไทย

 

ทางเว็บ ufabetvalueum3.com เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้เมื่อไรก็ตามที่เห็นว่าสมควร

สมัครสมาชิก