13/07/2024

Terms and Conditions

Terms and Conditions คือ ข้อบังคับและเงื่อนไขที่ทางผู้ให้บริการเว็บไซต์ ufabetvalueum3.com ได้กำหนดขึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวในการเข้าใช้บริการ ผู้ใช้บริการทุกท่านจะต้องทำความเข้าใจให้ละเอียด เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกของท่านเอง หากท่านละเลยในส่วนของกฎข้อบังคับต่าง ๆ หรือ ไม่ได้ทำความเข้าใจ ท่านก็จะถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกทันที เพราะฉะนั้นผู้ใช้บริการทุกท่านควรที่จะต้องปฏิบัติตัวตามกฎต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

 1. ประสบการณ์ผู้ใช้ : ผู้ที่จะสมัครสมาชิกจะต้องมีอายุที่มากกว่า 18 ปีขึ้นไป ซึ่งการสมัครสมาชิกจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริง และ มีความถูกต้อง หากท่านละเมิดกฎข้อนี้ เรามีสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่ท่านโดยทันที
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล : ข้อมูลที่ท่านได้ทำการกรอกเข้ามานั้น ทางเราจะจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลเป็นอย่างดี เราจะไม่มีการแชร์ หรือ ส่งต่อข้อมูลในส่วนนี้ให้กับบุคคลที่สามอย่างแน่นอน หากไม่ได้รับการอนุญาตมาจากท่านโดยตรง
 3. การเข้าใช้บริการ : ทุกท่านที่เข้าใช้บริการจะต้องปฏิบัติตัวตามกฎที่เราได้กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ การเล่น , การฝากเงิน , การถอนเงิน
 4. การปฏิเสธความรับผิดชอบ , ข้อจำกัด ในความรับผิดชอบ : สำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์ ufabetvalueum3.com เราจะปฏิเสธในส่วนของความผิด และ ไม่รับผิดชอบในส่วนใด ๆ ก็ตามที่เกิดจากการใช้บริการของทางเว็บเรา
 5. การยกเลิกการเป็นสมาชิก : ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในการถอดถอน หรือ ยกเลิกสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกของท่านทันที หากท่านได้ละเมิดข้อบังคับที่กำหนด
 6. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : สำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์ ufabetvalueum3.com จะมีสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อบังคับในแต่ละข้อได้ทุกเวลา โดยเราไม่จำเป็นจะต้องประกาศหรือแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 7. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : ข้อความ , Video ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ufabetvalueum3.com ถือเป็นสิทธิ์ของเจ้าของเว็บแต่เพียงผู้เดียว ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นคัดลอกหรือนำไปใช้เด็ดขาด
 8. ข้อตกลงทางกฎหมาย : กฎระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขทั้งหมด จะถูกควบคุมโดยกฎหมายสากล หากท่านใดที่ได้ละเมิดข้อบังคับในส่วนนี้ท่านจะถูกไต่สวนตามทางกฎหมายทันที
 9. การติดต่อสื่อสาร : ผู้ใช้บริการท่านใดที่ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของข้อบังคับ สามารถติดต่อเราได้ที่ contact@ufabetvalueum3.com
 10. การละเมิดข้อตกลง : ผู้ใช้บริการท่านใดที่ได้ละเมิดหรือแหกกฎในส่วนข้อบังคับที่เราได้กำหนดขึ้น ทางผู้ให้บริการจะขออนุญาตใช้สิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมาย
 11. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข : หากผู้ใช้บริการได้เข้าใช้งานเว็บไซต์ ufabetvalueum3.com ทางผู้ให้บริการจะถือว่าท่านได้ยินยอมในส่วนของข้อบังคับข้อต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ
สมัครสมาชิก